Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9995 1b52 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viazapiski zapiski
2808 fb27 390
Reposted fromPoooly Poooly viazapiski zapiski
FromMyInterior
To boli - kiedyś blisko, teraz sobie obcy ludzie
— Eldo "Granice"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
FromMyInterior
Your past is just a story. And once you realize this, it has no power over you.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromolewka olewka viamefir mefir
FromMyInterior
6073 7abe 390
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viamefir mefir
FromMyInterior
FromMyInterior
FromMyInterior
4380 0c31 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir
FromMyInterior
9201 2875 390
Reposted fromkjuik kjuik viamefir mefir
FromMyInterior
Ufać komuś to jak nieść wodę w dłoniach. Bardzo łatwo ją rozlać i nie sposób zebrać z powrotem.
— Ken Follett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
FromMyInterior
2079 296d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
FromMyInterior
0084 c222 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viamefir mefir
FromMyInterior
każda od razu wie czy chce przelecieć, poślubić czy zabić faceta.
— californication
Reposted fromthejelly thejelly viamefir mefir
FromMyInterior
9260 a12a 390
"Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu. "

— J. Cortazar "Gra w klasy
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viamefir mefir
FromMyInterior
Łzy nie znaczą, że przegrywasz.
Każdy ma jakieś blizny.
— Jessie J - Who You Are
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
FromMyInterior
1343 2c9c 390
Reposted frommaking-love making-love viamefir mefir
FromMyInterior
4553 26ae 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
FromMyInterior
4301 2017 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
FromMyInterior
1281 7da0 390
:D
Reposted frommadeliine madeliine viamefir mefir
FromMyInterior
Play fullscreen
Reposted fromnienie nienie viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl